HỎI & ĐÁP - VIDEO - ALBUM

 
Hỗ trợ
SỬA CHỮA DỊCH VỤ
028 3980 6688
SỬA CHỮA DỊCH VỤ
KINH DOANH
028 3817 2222
KINH DOANH
Bang do
 
Chi tiết câu hỏi thường gặp
Hỏi: Con thương binh có được trợ cấp khi đi học?
Bạn B�i Thị Nấm (phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM) hỏi: Cha t�i l� thương binh hạng �. T�i đang học tại Trường trung học Kỹ thuật v� nghiệp vụ Thủ Đức v� chưa được trường miễn giảm học ph�. Vậy t�i c� thuộc diện được miễn giảm học ph� hay kh�ng? Ngo�i ra, t�i c� được hưởng trợ cấp ưu đ�i h�ng th�ng trong thời gian học hay kh�ng? Hồ sơ gồm c�c loại giấy tờ g�?

  Trả lời:

B� Vũ Lệ Thanh (phường T�n Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) hỏi: Cha chồng t�i chết trước khi t�i về sống tại nh� chồng (năm 1979). Cha mẹ chồng t�i c� để lại hai căn nh�. Sau đ� t�i bị gia đ�nh chồng t�i đuổi năm mẹ con t�i ra khỏi nh�. Năm 1997 mẹ chồng t�i b�n một căn nh� kh�ng chia tiền cho mẹ con t�i. Năm 2003 vợ chồng t�i ly h�n nhưng kh�ng ph�n chia t�i sản, một năm sau chồng cũ của t�i chết. T�i muốn biết t�i v� c�c con c� thể hưởng phần tiền căn nh� đ� b�n v� từ căn nh� c�n lại của cha mẹ chồng t�i kh�ng?


Các câu hỏi khác